INLEIDING

Deze website is louter ter informatie over de Sousa Tribute Band. Hier zijn geen interactieve media aan verbonden waar informatie van gebruikers kan worden vergaard.

WIE WIJ ZIJN

Op About kunt u kennis nemen van onze organisatie, juridische vorm, inschrijvingsnummer KvK en personen.

WELKE GEGEVENS WIJ WEL VERZAMELEN EN WAAROM

Onze website kent een teller welke staat gepubliceerd als usage pagina. De geanonimiseerde informatie (analytics data) is voor ons van belang voor het beeld dat wij vormen m.b.t. gebruik van onze website door haar bezoekers. U kunt deze gegevens online inzien.

WELKE GEGEVENS WIJ NIET VERZAMELEN EN WAAROM

Bij bezoek aan onze website worden geen cookies op uw pc geplaatst. Onze website kent geen contact- en/of reactieformulieren waar informatie kan worden ingevuld. Ook is er geen sprake van een forum waar reacties op discussies worden opgenomen. Tevens is er geen sprake van mogelijkheid tot aanmaken van een gebruikersaccount.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VIA CORRESPONDENTIE

Alle ons door u toegespeelde persoonlijke en/of zakelijke gegevens worden met de grootst mogelijke voorzichtigheid behandeld, met inachtneming van bepalingen als gesteld in de Wet op de Privacy. Onder deze bepalingen valt ook alle correspondentie aangaande. Bij per e-mail insturen van informatie t.b.v. directe aanvraag van concert, optreden of opluistering, danwel t.b.v. sollicitatie, geeft aanvrager dan wel sollicitant de Sousa Tribute Band en haar wettelijke vertegenwoordiger, te weten Stichting Sousa Tribute Band, toestemming deze gegevens in haar administratie op te nemen.

E-MAIL VERKEER WORDT BEWAARD ZOLANG DAT RELEVANT IS

N.a.v. aanvragen (van concert, optreden of opluistering) die worden doorgezet naar boeking, wordt alle ons door u toegespeelde informatie opgeslagen conform wettelijk gestelde eisen m.b.t. economisch verkeer. Indien het initieel directe contact wordt overgedragen aan één van met ons samenwerkende tussenpersonen (managementkantoor, evenementenbureau, boekingskantoor, e.a.), dan stellen wij u hier voorafgaand van op de hoogte. Zodra voornoemd contact niet uitmondt tot boeking, vernietigen wij betreffende correspondentie als per e-mail gevoerd plus alle daarin opgenomen bijlagen binnen één maand (lees: 30 dagen).

N.a.v. sollicitaties worden gegevens bewaard zolang als de sollicitatieprocedure loopt. Bij opnemen in bestand van musici worden gegevens opgeslagen conform wettelijke eisen als gesteld m.b.t. economisch verkeer. Bij afwijzing vernietigen wij betreffende correspondentie als per e-mail gevoerd plus alle daarin opgenomen bijlagen binnen één maand (lees: 30 dagen).

ANDERE WEBSITES

Alle aan onze website middels links verbonden websites, kennen een eigen privacy bepaling waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen.

PUBLICATIE GEGEVENS

Wij publiceren geen informatie als aan ons door derden toegespeeld.