HET BLAASORKEST IN AL HAAR VORMEN

Naast het grote aantal professionele symfonie orkesten, zijn er weinig professionele blaasorkesten. Uitzondering vormen de militaire blaasorkesten waar elk land er meerdere van heeft. Het enige professionele civiele blaasorkest in Nederland was de Amsterdamse Politiekapel (1942-1988). Nu is er de Sousa Tribute Band.

Wat voor professionals geldt, is bij amateurs het tegenovergestelde. Menig blazer en slagwerker is in een hobbymatig blaasorkest begonnen. Dit geldt zowel voor de amateur (muzikant) als de professional (musicus).

Blaasorkesten zijn georganiseerd in muziekverenigingen, welke een beduidende rol binnen de gemeenschap innemen. Deze zijn in 1770 in De Nederlanden ontstaan. Om precies te zijn in de provincie Brabant. Hier is sprake van cultureel erfgoed.

Muziekverenigingen vervullen daarmee een niet te onderschatten rol binnen de culturele sector. Velen hebben hun eerste muziekles bij een muziekvereniging gekregen en niet aan een muziekschool. Dat geldt ook voor het eerste concert of optreden. Logisch, want in Nederland zijn er ruim 2.000 blaasorkesten en amper 100 muziekscholen. In België zien wij vergelijkbare aantallen.

Voor de gemotiveerde amateur die meer wil, zijn er de provinciale en nationale blaasorkesten. Deze zijn anders georganiseerd en stellen eisen aan het behaalde niveau. Voor degene die musicus wil worden, zijn er conservatoria waar je ook kunt studeren voor dirigent en componist.

Nergens in de muziek sector is de relatie tussen professioneel en amateur zo sterk als binnen de blaasorkesten. Er is sprake van interconnectiviteit welke zich o.a. uit in de mogelijkheid tot samenwerking op het podium.

LINKS

Harmonie Orkest, Symfonisch Blaasorkest, Concert Band

Fanfare Orkest

Brassband

Trompetterkorps, Marching Band, Drum & Bugle Corps, Showkorps

Tributeband

Organisaties