AANSPRAKELIJKHEID

De op deze website aangeboden informatie dient ter ondersteuning van het beeld over de Sousa Tribute Band. De inhoud van deze website is om die reden met de grootste zorg samengesteld. Voor informatie op websites gelinkt aan deze wordt geen verantwoordelijkheid gedragen.

GEBRUIK

Het overnemen van enig onderdeel van deze website is niet toegestaan en onrechtmatig zonder schriftelijke toestemming vooraf.

UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

De bezoeker verklaart zich accoord met de bepalingen als op deze webpagina gesteld en onderwerpt zich aan het Nederlands Recht bij overtreding hiervan.

VERANDERINGEN & AANPASSINGEN

Uit de op deze website vermelde informatie valt geen rechten te ontlenen. Veranderingen en aanpassingen worden uitgevoerd zonder aankondiging vooraf.