OP WEG NAAR 2026

DECLARATION OF INDEPENDENCE

Op 4 July 1776 is in de USA de Onafhankelijkheidsverklaring getekend. Een belangrijk jaar voor de nationale trots. In 2026 is dat 250 jaar geleden. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit uitbundig wordt gevierd, zowel binnen als buiten de USA. De gebruikelijke uitingen van Amerikaans patriotisme zoals wij die allen kennen, zullen dan op de voorgrond treden. Alles wat met de USA te maken heeft, zal dan extra aandacht krijgen. Uitvindingen, producten en The American Way of Life.

THE SOUND OF LIBERTY

Met de Sousa Tribute Band spelen wij de meest Amerikaanse muziek die er is. Zodra de eerste tonen klinken, associeert iedereen dat met de USA. Ongeacht de muzikale smaak die de luisteraar heeft. Als wij een mars van John Philip Sousa inzetten, krijgen wij een reactie van herkenning.

WHO ARE WE?

“The Sousa Tribute Band is established to perform the music of John Philip Sousa, ‘The March King’. Even to this day, his music is experienced by listeners around the world as highly spirited, cheerfull, exuberant and full of joy. Making one feel alive and kicking at the same time. Sousa’s marches are the epitomy of march music, reaching out to all ages”.

ON THE ROAD TO

2026 biedt vele kansen voor de landen in Europa om de historische relatie met de USA andermaal vorm te geven en in te vullen. Zo benadrukken wij de gezamenlijkheid tussen onze landen. Dit brengt toenemende aandacht met zich mee.

Voor ons reden om samenwerking te zoeken met Europese bedrijven en organisaties die actief zijn in de USA. Dat geldt ook voor Amerikaanse bedrijven en organisaties die actief zijn in Europa. Doel is om samen op te trekken richting dat bijzondere jaar. Onze ambitie is het opbouwen van een werkzame relatie t.b.v. gezamenlijke viering van die 250 jaar vrijheid en zelfstandigheid.

Wij hebben voor de Sousa Tribute Band ten doel gesteld om 250 concerten en optredens te verzorgen en zo deze mijlpaal in de Amerikaanse geschiedenis te vieren. Die 250ste is natuurlijk op 4 July 2026!

LINKS