80 JAAR EINDE WO II

Verhaal, overzicht, agenda en links naar websites m.b.t. evenementen, herdenkingen & festiviteiten n.a.v. 80 jaar einde Tweede Wereld Oorlog (WO II), ook wel de Bevrijding genoemd. In Nederland startend op 12 september 2024 en eindigend op 15 augustus 2025.

VERHAAL

Als er één oorlog is die velen op aarde heeft beïnvloed, dan is het wel WO II. Degene die dit hebben meegemaakt, zijn er rechtstreeks door getroffen. Hun verhalen zijn verteld en doorgegeven aan de naoorlogse generaties. Opvallend zijn de verschillen per land, provincie, regio, stad en dorp. De verhalen zijn echter allemaal triest, treurig, vol spanning en stress. Als vrijheid wordt ontnomen door een bezetter, dan gebeurt er iets met het land, de bevolking en de individuele mens.

Na beëindiging van WO II, toen velen de vrijheid weer terug kregen, zijn er beslissingen genomen om die vrijheid te bewaken. Samenwerking van landen moest daar voor zorgen. Zo is de Verenigde Naties (VN) opgericht in 1945 en de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) in 1949. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) is opgericht in 1951. Deze werd onderdeel van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) die in 1958 is opgericht. Daaruit ontwikkelde de Europese Unie (EU) die in 1993 is opgericht.

Rest de verhalen die ook in beeld en geluid bewaard zijn gebleven. Vele uiteenlopende boeken, films en documentaires zijn gewijd aan WO II. Wat vaak wordt vergeten, is dat degene die na WO II is geboren er mee is opgevoed. De invloed van WO II is daarmee vele malen groter dan menigeen denkt. Deze beperkt zich zeker niet tot degene die deze verschrikkelijke periode bewust hebben meegemaakt. Ook wij hebben deze ervaren, zij het door de ogen van onze ouders.

Herdenkingen worden veelal gekoppeld aan de aanwezigheid van veteranen uit WO II. De jongste van toen is nu 95 jaar oud. Daarmee lijkt het er op dat de aankomende herdenkingen n.a.v. 80 jaar einde WO II in 2024 & 2025 mogelijk de laatste zijn die met deze formule worden georganiseerd. Daarna is het aan ons om te blijven herdenken, de verhalen door te geven en de vrijheid te vieren die wij aan velen voor ons te danken hebben.

THE SOUND OF LIBERTY

Muziek vertelt het verhaal op een andere manier dan met woorden en beelden. Het verhaal van muziek tijdens WO II is sowieso uniek te noemen.  Er was in die tijd alleen een radio, televisie was er nog niet. Op de radio was hoofdzakelijk klassieke muziek te horen. Zo nu en dan ook jazzmuziek van o.a. Glenn Miller.

Live werd er andere muziek gespeeld. Alle professionele en amateur blaasorkesten speelden voor, tijdens en na WO II de marsmuziek van Sousa. Eenvoudigweg omdat die muziek toen al over de hele wereld bekend was. De muziek van Sousa was en is er telkens bij. Toen en nu!

Met de Sousa Tribute Band bieden wij muzikale omlijsting tijdens evenementen n.a.v. 80 jaar einde WO II. Kijk naar ons programma.

OVERZICHT

  • 6 juni 2024 = 80 jaar D-Day
  • 12 september 2024 = start evenementen 80 jaar einde WO II
  • 14 t/m 22 september 2024 = 80 jaar Operation Market Garden
  • 5 april t/m 5 mei 2025 = bevrijdingsmaand
  • 8 mei 2025 = 80 jaar einde WO II in Europa
  • 15 augustus 2025 = 80 jaar einde WO II in Azië

AGENDA

  • 15 september 2024 = 10.00 uur – 12.00 uur concert optreden op Basecamp DZA Vlagheide (Schijndel/Eerde) t.b.v. Stg Operation Market Garden 2024

LINKS