ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

De auteursrechten en het intellectueel eigendomsrecht van deze website, bijbehorende URL’s en inhoud, berust geheel bij Stichting Sousa Tribute Band. De gehanteerde naam voor het blaasorkest wordt beheerd door Stichting Sousa Tribute Band. Het op deze website en elders gebruikte logo van de Sousa Tribute Band behoort daartoe.

Eigennamen van bestuursleden, leden van het Comité van Aanbeveling, dirigent, musici en overige medewerkers plus links naar URL’s van door hen beheerde websites, weblogs, e.a., worden met toestemming van de rechthebbenden gepubliceerd.

MEDIA

Diverse media uitingen en foto’s hierbij behorend, worden met toestemming van de rechthebbenden gepubliceerd. Uitzondering zijn die welke tot het publiek domein behoren.

DERDEN

Namen van gerelateerde organisaties en links naar URL’s van de door hen beheerde websites, worden met toestemming van de rechthebbenden gepubliceerd.

BEELDMATERIAAL

Van alle foto’s op deze website gepubliceerd  als gemaakt door de heer Toon Büchner en video opnamen als gemaakt door de heer Ludo Vermaire, valt het auteursrecht toe aan Sanders & Rozemeijer Bedrijfsfototeam Amsterdam. Het gebruiksrecht daarvan valt exclusief toe aan Stichting Sousa Tribute Band. Het maken van copieën hiervan is niet toegestaan en wettelijk verboden. Uitzondering vormen foto’s en afbeeldingen welke tot het publiek domein behoren, zoals gepubliceerd op de webpage over Sousa.

GELUIDSMATERIAAL

Geluidsopnamen als op deze website gepubliceerd zijn eigendom van Stichting Sousa Tribute Band. Het maken van copieën hiervan is niet toegestaan en wettelijk verboden.

NEDERLANDS RECHT

Alle overtredingen tegen hier genoemde rechten die aan Stichting Sousa Tribute Band vallen, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter zetelend aan Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.